The Things Network Gent: een introductie!

The Things Network Gent: een introductie!

info@thethingsnetwork.gent No Comment
Geen categorie
TTN Gent Foto CC- Stijn Houdez

TTN Gent Foto CC- Stijn Houdez

Waar gaat een stadsnetwerk voor “The Internet of Things” over?

 

Al enkele jaren zijn techneuten over de hele wereld in de ban van The Internet of Things (IoT), een verzameling van technische evoluties die ons toelaten om van “domme” items net “slimme” items te maken door ze te connecteren in een netwerk zodat ze data kunnen verzamelen en uitwisselen. Connecteer je bijvoorbeeld je thermostaat met het internet, dan laat een app op je smartphone jou toe de temperatuur in huis vanop een afstand op te volgen en aan te passen. Jammer genoeg vereisen meest gekende toepassingen vandaag nog steeds een internetverbinding en meer complexe sensoren.

Uit verscheidene windstreken komen echter een breed aanbod aan nieuwe technologieën overgewaaid die het mogelijk maken om dergelijk things te koppelen aan sensoren met een lager energieverbruik, in een netwerk met een grotere reikwijdte. Verschillende bronnen rekenden dan ook uit dat we binnen 5 jaar al gauw 30-50 miljoen items in dergelijke netwerken zullen verbonden hebben. Deze zullen gebruikt worden door zowel particulieren als bedrijven (bijvoorbeeld producenten van half-afgewerkte of afgewerkte materialen om hun productieprocessen te verbeteren, in de energiesector, etc.)

Deze innovaties kunnen daarenboven ook het leven in de stad ten goede komen. De technologie laat ons toe een draadloos netwerk te creëren dat de hele stad bedekt, zodat je als het ware een “smart city” creëert. Zo maakt een LoRaWAN IoT-netwerk gebruik van een kortere golflengte waardoor het signaal makkelijk 10 km ver kan reiken. Maar die kortere golflengte heeft dan weer als nadeel dat er louter datapakketten met een beperkte grootte kunnen verzonden worden.

Deze technologie is dus ongeschikt om video of geluid te versturen. Ze is daarentegen wel erg geschikt om info die wordt opgepikt door sensoren van punt A naar B te versturen. Zo kan de technologie in een stedelijke context nuttig zijn in het kader van milieubescherming, door het monitoren van lucht- en waterkwaliteit. Ze kan bijdragen aan een efficiënter energiebeheer en een verhoogd veiligheidsgevoel door straatverlichting slimmer af te stemmen of als extra wapen in de strijd tegen fietsdiefstal.

Om de ontwikkeling van deze toepassingen in Gent mogelijk te maken hebben 3 TEDxGhent vrijwilligers, Niels Van Kets, Ruben Verhack en Nils Roelandt, het project “The Things Netwerk Gent” gestart. In september 2016 werd het beheer van het project overgedragen aan Joannes Laveyne, als onderzoeker verbonden aan Universiteit Gent. We zijn een van de vele wereldwijde The Things Network communities.

Onze missie bestaat er in een crowdsourced IoT-netwerk en platform in Gent te introduceren dat enthousiastelingen toelaat aan de slag te gaan met sensoren en mogelijke toepassingen om – met als ultieme doel – het leven in Gent aangenamer te maken. The Internet of Things biedt immers de mogelijkheid om een nieuwe verbondenheid tussen de stad en haar inwoners te creëren, waarbij deze laatste op een actieve manier kunnen bijdragen aan het sturen van het beleid – door het delen van data – bijvoorbeeld bij thema’s als mobiliteit, criminaliteit en veiligheid, economische groei, klimaatverandering, milieu en het verbeteren van stedelijke dienstverlening.

Dit project heeft als ultieme doel Gentenaars en Gentse organisaties de tools aan te reiken die hen moeten toelaten het leven in de stad nog aangenamer te maken. Aan de hand van een low-cost infrastructuur met een erg kleine stralingsimpact, het gebruik van low-energy sensors en met een prioritaire rol voor privacy en transparantie, kan op een verantwoorde manier een dataverzameling georganiseerd worden.

Dit project moet er voor zorgen dat de IoT-revolutie die voor de deur staat, niet enkel commerciële organisaties ten goede komt. Als stad met een rebels verleden én het hoogste aantal start-ups in Vlaanderen, zou het jammer zijn mochten we de kans niet grijpen zelf te bepalen waar we met deze technologie in de stad naartoe willen. Met een eigen Gents IoT-netwerk zijn we in staat zelf te bepalen welke data moeten worden verzameld, op welke voorwaarden die kan worden verwerkt en welke doelstellingen deze moet ten goede komen. Privacy en transparantie zullen dan ook belangrijke pijlers vormen in dit project.

 

Wat zijn de doelstellingen van het project “The Things Network Gent”?

 

  • in contact treden met Gentse organisaties om na te gaan hoe een dergelijk netwerk kan bijdragen aan hun werking en het bereiken van hun doelstellingen;
  • een fysiek netwerk voor “The Internet of Things” opzetten dat Gentenaars en Gentse organisaties moet toelaten data uit te wisselen;
  • een platform creëren (events, meetup’s, workshops, etc) voor enthousiastelingen dat hen toelaat met elkaar in contact te treden om toepassingen uit te denken en uit te werken (crowdsourcing);
  • een boost geven aan jonge en creatieve ondernemers die aan de slag met het IoT willen.
  • het initiatief Vlaamsbreed verderzetten.

 

Wanneer kunnen we met het netwerk aan de slag?

Het netwerk, dat is vooral jou.

In een eerste fase willen we dan ook vooral weten wij jij bent, waarom je in TTN Gent geïnteresseerd bent en wat je van ons verwacht en of je het eventueel ziet zitten om met ons mee te helpen. Hiervoor kan je op deze enquête terecht.

In deze fase zal ook verder nauw overlegd worden met instanties die reeds hun interesse toonden en waarmee we in gesprek zijn zoals iMinds, VZW IoT.be, de Gentse stadsdiensten Data en Informatie & Economie, Ministry of Makers, etc
 
 
In een tweede fase willen we de uitbouw van het netwerk versnellen, zullen we nagegaan welke usecases we kunnen gaan ontwikkelen, welke initiatieven we kunnen nemen en ondersteunen, etc..

Heb je zelf al een interessante use case of initiatief dat volledig binnen TTN Gent past? Laat het ons dan weten!

 

Meer informatie over dit project?

Contacteer ons via info@thethingsnetwork.gent of @thingsgent

Download onze onepager hier:  20151012 – The Things Network Gent Onepager

Tot hoors!

Het TTN Gent team

Leave a Reply